Cam kết
Cải thiện điểm
SAT +150 ACT +4 điểm

Liên hệ

Contact us

Điện thoại

Thư

Chat trực tiếp


Chi tiết liên lạc

The Edge Learning Centers

22/F, The Zoroastrian Building
101 Leighton Road
Causeway Bay, Hong Kong
Tel: 2972 2555
Fax: 2972 7833

 

USA Office
800 Boylston Street,
16th Floor, Boston, MA 02199

Cho dù bạn có thắc mắc về The Edge Prep, Đại học, hoặc Test Prep nói chung, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.