Cam kết
Cải thiện điểm
SAT +200 ACT +4 SSAT +250 điểm

Liên hệ

Contact us

Điện thoại

Thư

Chat trực tiếp


Chi tiết liên lạc

The Edge Learning Centers

22/F, The Zoroastrian Building
101 Leighton Road
Causeway Bay, Hong Kong
Tel: 2972 2555
Fax: 2972 7833

 

 

Cho dù bạn có thắc mắc về The Edge Prep, Đại học, hoặc Test Prep nói chung, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.