Cam kết
Cải thiện điểm
SAT +200 ACT +4 SSAT +250 điểm

Mô tả

ACT

ACT - Freemium Prep

US$0.00

10 ngày

Thử miễn phí hệ thống thích ứng linh toàn diện của The Edge Prep. Gói Freemium này là cách hoàn hảo để bắt đầu cuộc cải tiến điểm số của bạn. Số lượng có hạn.

Hỗ trợ cá nhân giúp đạt nhanh mục tiêu điểm số của bạn

Video giải thích của ông Đức Lưu

Giải thích trực tiếp bởi ông Đức Lưu

Học tập linh động: mọi lúc, mọi nơi

Động cơ học tập theo kiểu thích nghi: Dựa trên thế mạnh và điểm yếu

Bao gồm 1 phần tài liệu cơ bản của kì thi ACT

1 bài kiểm tra thi thử hoàn chỉnh

Những phần không trọng tâm

ACT - Standard Prep

US$99.00

3 tháng

Gói này dành cho những học viên chỉ cần giúp đỡ ở 1 phần. Đây là khóa học 3 tháng tập trung vào 1 phần của ACT mà bạn cần sự giúp đỡ nhiều nhất.

Hỗ trợ cá nhân giúp đạt nhanh mục tiêu điểm số của bạn

Video giải thích của ông Đức Lưu

Giải thích trực tiếp bởi ông Đức Lưu

Học tập linh động: mọi lúc, mọi nơi

Động cơ học tập theo kiểu thích nghi: Dựa trên thế mạnh và điểm yếu

Bao gồm 1 phần tài liệu cơ bản của kì thi ACT

Nguồn tài liệu ACT online miễn phí

2 bài kiểm tra thi thử hoàn chỉnh

½ phần trọng tâm

Điểm số cao hơn hoặc hoàn lại học phí

ACT - Premium Prep

US$225.00

6 tháng

Gói 6 tháng này cung cấp nội dung tất cả các phần của ACT. Nếu bạn đang lên kế hoạch tham dự kỳ thi trong 6 tháng tới, đây là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Hỗ trợ cá nhân giúp đạt nhanh mục tiêu điểm số của bạn

Video giải thích của ông Đức Lưu

Giải thích trực tiếp bởi ông Đức Lưu

Học tập linh động: mọi lúc, mọi nơi

Động cơ học tập theo kiểu thích nghi: Dựa trên thế mạnh và điểm yếu

Bao gồm 1 phần tài liệu cơ bản của kì thi ACT

Nguồn tài liệu ACT online miễn phí

3 bài kiểm tra thi thử hoàn chỉnh

½ phần trọng tâm

Điểm số cao hơn hoặc hoàn lại học phí

ACT - Ultimate Prep

US$375.00

12 tháng

Gói trọn gói này dành cho những học viên nhằm mục đích tăng điểm số nhiều nhất. Nó bao gồm hàng trăm giờ thực hành các bài kiểm tra, hướng dẫn, và các bài tập chuyên sâu.

Hỗ trợ cá nhân giúp đạt nhanh mục tiêu điểm số của bạn

Video giải thích của ông Đức Lưu

Giải thích trực tiếp bởi ông Đức Lưu

Học tập linh động: mọi lúc, mọi nơi

Động cơ học tập theo kiểu thích nghi: Dựa trên thế mạnh và điểm yếu

Bao gồm tất cả tài liệu cần thiết cho kì thi ACT

Nguồn tài liệu ACT online miễn phí

10 bài kiểm tra thi thử hoàn chỉnh

Tất cả phần trọng tâm (2100 câu hỏi)

Điểm số cao hơn hoặc hoàn lại học phí

SAT

SAT - Freemium Prep

US$0.00

10 ngày

Gói Freemium cho kỳ thi SAT là một phiên bản thử nghiệm của sản phẩm của chúng tôi. Nó bao gồm một sự lựa chọn toàn bộ cấp độ nội dung của gói thượng hạng.

Hỗ trợ cá nhân hóa định hướng theo mục tiêu điểm số của bạn.

Video giải thích bởi ông Đức Lưu

Giải thích trực tiếp bởi ông Đức Lưu

Học tập linh động: Mọi lúc, mọi nơi

Động cơ học tập theo kiểu thích nghi: Dựa trên thế mạnh và điểm yếu

Bao gồm 1 phần tài liệu cơ bản của kì thi SAT

1 bài kiểm tra thử hoàn chỉnh

SAT - Standard Prep

US$99.00

3 tháng

Bạn chỉ có nhu cầu cải thiện một phần cụ thể của SAT? SAT Standard là gói lựa chọn hợp lí nhất dành cho bạn. Chọn một chủ đề bạn hầu như cần sự giúp đỡ nhất và tận dụng lợi thế của hệ thống được công nhận là hoàn hảo của chúng tôi chỉ tập trung vào những gì bạn cần.

Hỗ trợ cá nhân hóa định hướng theo mục tiêu điểm số của bạn.

Video giải thích bởi ông Đức Lưu

Giải thích trực tiếp bởi ông Đức Lưu

Học tập linh động: Mọi lúc, mọi nơi

Động cơ học tập theo kiểu thích nghi: Dựa trên thế mạnh và điểm yếu

Bao gồm 1 phần tài liệu cơ bản của kì thi ACT

1 bài kiểm tra thử hoàn chỉnh

Điểm số cao hơn hoặc hoàn lại học phí

SAT - Premium Prep

US$225.00

6 tháng

Kỳ thi SAT Premium thì hoàn hảo cho những sinh viên mong muốn một lựa chọn học hiểu. Gói này bao gồm tất cả các phần, các bài thi thử, và hơn thế nữa.

Hỗ trợ cá nhân hóa định hướng theo mục tiêu điểm số của bạn.

Video giải thích bởi ông Đức Lưu

Giải thích trực tiếp bởi ông Đức Lưu

Học tập linh động: Mọi lúc, mọi nơi

Động cơ học tập theo kiểu thích nghi: Dựa trên thế mạnh và điểm yếu

Bao gồm toàn bộ tài liệu cơ bản của kỳ thi SAT

2 bài kiểm tra thử hoàn chỉnh

½ phần trọng tâm

Điểm số cao hơn hoặc hoàn lại học phí

SAT - Ultimate Prep

US$375.00

12 tháng

Kỳ thi SAT sau cùng là phần cung cấp bao hàm hết tất cả mọi thứ ở đây . Nó bao gồm tất cả các phần, trọng tâm, thi thử, và hơn thế nữa.

Hỗ trợ cá nhân hóa định hướng theo mục tiêu điểm số của bạn.

Video giải thích bởi ông Đức Lưu

Giải thích trực tiếp bởi ông Đức Lưu

Học tập linh động: Mọi lúc, mọi nơi

Động cơ học tập theo kiểu thích nghi: Dựa trên thế mạnh và điểm yếu

Bao gồm toàn bộ tài liệu cơ bản của kỳ thi SAT

3 bài kiểm tra thử hoàn chỉnh

Tất cả các phần trọng tâm

Điểm số cao hơn hoặc hoàn lại học phí